สวนนงนุชจัดเตรียม ขบวนแห่เทียนพรรษา

ซื้อบัตรเข้าชม

สวนนงนุชจัดเตรียม ขบวน ประเพณี แห่เทียนพรรษา และ ประเพณีหล่อเทียนพรรษา เป็นประเพณี ที่สำคัญและสืบทอดกันเรื่อยมา เพื่อ นำเทียน ถวายให้แก่ พระภิกษุ และพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้จุดบูชาพระประธานในโบสซึงเทียนพรรษาสามารถอยู่ได้ ตลอด จนครบ พรรษา (3เดือน) และเป็นกุศลทาน
อย่างหนึ่งในการให้ทานด้วยแสงสว่าง ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนามาเป็นงานประเพณี “ประกวดเทียนพรรษา”


สำหรับ ขบวนแห่เทียนพรรษา ของทางสวนนงนุชพัทยา เป็นขบวนสืบสาน อนุรักษ์ ส่งเสริม วัฒธรรม ของไทย
ซึ่งก็ได้มี การจัดการแสดง ดั่งนี้
1. ขบวนสืบสารประเพณีแห่เทียนพรรษา
2. ตุงใยแมงมุม สัญลักษณ์ความเชื่อเรื่องกำจัดโชคร้าย ให้มีแต่ความสุข
3. เทวีอีสาน (ขบวนสาวงามประจำจังหวัด)
4. ขบวนฟ้อนลำเพลิน ออนซอนฟ้อนอีสาร

ซื้อบัตรเข้าชม