สวนนงนุชพัทยายินดีต้อนรับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

Online Ticket

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี กำหนดจัดงานสัมมนา ในชื่อภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม “ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดชลบุรี” ณ ห้องสัมมนานันทาเอบี สวนนงนุชพัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน 80 คน โดยมี นายธนะรัชต์ นามผลดี ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์สังคม เป็นวิทยากรในการสัมมนาครั้งนี้ด้วย

Latest News

Online Ticket