สวนนงนุชพัทยายินดีต้อนรับ ธนาคารกสิกรไทย STAR AWARD 2016 NEXT IS YOU

ซื้อบัตรเข้าชม

วันนี้ ( 2 ตุลาคม 2559 ) สวนนงนุชพัทยายินดีต้อนรับ คณะผู้บริหารและพนักงาน จาก ธนาคารกสิกรไทย เข้าร่วมกิจกรรม STAR AWARD 2016 NEXT IS YOU โดยมีเข้าร่วม จำนวน 130 ท่าน โดยในครั้ง มี ผู้บริหารระดับสูง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร และเป็นพิธีเปิดกิจกรรม FUN DAY FUN MARATHUN ณ สวนนกฟลามิงโก เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานรวมมือกันเป็นหนึ่งเดียวและเกิดการสามัคคีกันเป็นหมู่คณะในการปฏิบัติงานร่วมกันและทำให้เกิดสันติภาพอีกด้วย

ซื้อบัตรเข้าชม