สวนนงนุชพัทยายินดีต้อนรับคณะหน่วยบัญชาการช่วยรบที่ 1

ซื้อบัตรเข้าชม

วันพุธที่ 20 เมษายน 2559 นางพัทธนันท์ ขันติสุขพันธ์ ผู้จัดการทั่วไปสวนนงนุชพัทยา ให้การต้อนรับ คณะจากหน่วยบัญชาการช่วยรบที่ 1 อ. เกาะจันทร์ จ. ชลบุรี ซึ่งนำคณะเข้ามาท่องเที่ยว และ ศึกษาดูงาน เพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงาน

ซื้อบัตรเข้าชม