สวนนงนุชพัทยาร่วมกับสมาคมปรงนานาชาติ จัดประชุม “เชิงปฏิบัติการปรงนานาชาติ”

Online Ticket

เมื่อวันที่ 17 กย. 59 นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับสมาคมปรงนานาชาติ จัดประชุม “เชิงปฏิบัติการปรงนานาชาติ” ขึ้นที่สวนนงนุชพัทยาระหว่างวันที่ 17-24 กย. 59 โดยมีนักพฤกษศาสตร์จากกว่า 12 ประเทศเข้าร่วมประชุม อาทิ ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ อเมริกา เม็กซิโก แอฟริการิกาใต้ สิงคโปร์ ฟิลลิปปินส์ อินโดนีเซีย อังกฤษ สวีเดน และไทย ซึ่งจะเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน สำหรับการนำไปอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ปรง อีกทั้งสรรหามาขยายพันธุ์ เนื่องจากปรงเป็นพันธุ์ไม้ที่เริ่มหายากและเป็นพันธุ์ไม้ดึกดำบรรพ์ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ยังได้มีการเดินทางไปทัศนศึกษาสถานที่เพาะขยายพันธุ์ปรงนอกสถานที่ อันได้แก่ จ.กาญจนบุรี เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ปรงให้ก้าวหน้าต่อไป

Latest News

Online Ticket