“สวนนงนุช” ร่วมส่งมอบสวน “Pocket Park ปอดแห่งใหม่” อีก 3 แห่งในกทม.

ซื้อบัตรเข้าชม

โครงการ จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ส่งมอบสวน “Pocket Park ปอดแห่งใหม่” ตามชุมชนอีก 3 สวน ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

วันนี้ (26 ก.ค.) กองทัพภาคที่ 1 กองทัพบก  ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร สวนนงนุชพัทยา และ บริษัทซีพีออลล์ จำกัด มหาชน ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากจน และด้อยโอกาสตามชุมชนแออัด โครงการนี้ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ 1 ปี ( โดยเริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562) ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มขยายพื้นที่ในการดำเนินโครงการสู่พื้นที่ต่างจังหวัดในความรับผิดชอบของ กองทัพภาคที่ 1 ทั้ง 26 จังหวัดอีกด้วย

พลโท ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้   แม่ทัพภาคที่ 1 กล่าวว่า    การดำเนินการกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสภายในชุมชนแออัดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้น เป็นการสนับสนุนโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างสุขอนามัยที่ดีให้ประชาชนในชุมชนแออัด ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ทาง กองทัพภาคที่ 1 และ กรุงเทพมหานคร ได้รับการสนับสนุนจากนายกัมพล ตันสัจจา  ประธานสวนนงนุชพัทยา และ บริษัทซีพีออลล์ จำกัด มหาชน  เข้ามาร่วมกิจกรรม ด้วยการสร้าง “Pocket Park ปอดแห่งใหม่”

โดยทาง กองทัพภาคที่ 1 กองทัพบก  ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร   สวนนงนุชพัทยา และ บริษัทซีพีออลล์ จำกัด มหาชน ได้จัดภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ดอก ไม้ประดับ   เพื่อให้เกิดความร่มรื่นไว้ในใจกลางชุมชนให้กับผู้พักอาศัยจำนวน 3 แห่ง ในชุมชนสวนอ้อย   เขตคลองเตย  ,  ชุมชน123 คลองเตย   เขตคลองเตย   จำนวน 2 แห่ง    และชุมชนแห่งที่3    ที่ชุมชนวัดเชิงหวาย   เขตบางซื่อ    เขตสามเสน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ประชาชนจะได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจ มีพื้นที่ออกกำลังกาย  นอกจากกิจกรรมสร้างพื้นที่สีเขียว สร้างปอดใจกลางชุมชนดังกล่าวแล้ว สวนนงนุชพัทยา ยังได้ทาสีบริเวณรอบๆให้เกิดความสดใส สวยงาม ให้กับชุมชนอีกด้วย  จึงต้องขอขอบคุณ นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา และ นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริษัทซีพีออลล์ จำกัด มหาชนเป็นอย่างมาก

นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา กล่าวว่า ได้รับการประสานจากกองทัพภาคที่ 1 กองทัพบก ให้ช่วยมาจัดพื้นที่ตามชุมชนต่างๆ สวนนงนุชพัทยา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการเข้าปรับปรุงพื้นที่ในแต่ครั้ง จาก บริษัทซีพี ออล จำกัดมหาชน และได้ดำเนินการมาแล้วนั้น จำนวน 11 สวน ใน 11 พื้นที่ของชุมชนแออัด ซึ่งสวนที่จะส่งมอบในครั้งนี้เป็นสวนที่ 12-14 เพื่อมอบให้กับชุมชนแออัด

นอกจากนี้แล้วสวนอื่นๆของชุมชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทางสวนนงนุชพัทยา และ บริษัทซีพีออลล์ จำกัด มหาชน ก็พร้อมจะร่วมมือจากกองทัพภาคที่ 1 ถ้ามีการประสานขอความช่วยเหลือในการจัดสวนตามชุมชนก็พร้อมที่จะช่วยเหลือ ส่งมอบสวนที่เสร็จแล้ว รวมทั้งหมด 14 สวน

www.77kaoded.com

ซื้อบัตรเข้าชม