สัมมนาเชิงวิชาการและและศึกษาดูงาน นักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเอเชีย

ซื้อบัตรเข้าชม

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 มหาวิทยาลัยเอเชีย กำหนดจัดงานสัมมนา ในชื่อภายใต้ การสัมมนาเชิงวิชาการและและศึกษาดูงาน นักศึกษาภาคพิเศษ ณ ห้องนันทา สวนนงนุชพัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน 300 คน โดยมี นายอดุลย์ พิมพ์ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น เป็นประธานในการเปิดงานดังกล่าว

ซื้อบัตรเข้าชม