เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทน นำแจกันดอกไม้สด มามอบแสดงความยินดี ให้กับนายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุช

ซื้อบัตรเข้าชม

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ พลเอก วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทน นำแจกันดอกไม้สด มามอบแสดงความยินดี ให้กับนายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา ในโอกาส ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศส สาขาศิลปศาสตร์และอักษรศาสตร์ (Ordre des Arts et des Lettres) จากประเทศฝรั่งเศส เพื่อเป็นการยกย่องและเชิญชูบุคคลผู้มีผลงานสร้างสรรค์อันโดดเด่นทางศิลปะหรือวรรณกรรม และเป็นบุคคลที่มีคุณูปการต่อการส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะ และอักษรศาสตร์ในฝรั่งเศส และทั่วโลก ซึ่งในปี 2017 มีคนไทยเพียงคนเดียว ใน 11 บุคคลทั่วโลก(ที่ไม่ใช่ชาวฝรั่งเศส) ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นี้
ณ ห้องรับรอง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560

ซื้อบัตรเข้าชม