เอกชนไทยประกาศความยิ่งใหญ่ โชว์ศิลปะ วัฒนธรรมไทย ดึงนักท่องเที่ยวยุโรปมาไทย

ซื้อบัตรเข้าชม

เอกชนไทยประกาศความยิ่งใหญ่ โชว์ศิลปะ วัฒนธรรมไทย ดึงนักท่องเที่ยวยุโรปมาไทย
นำทีมโดย สวนนงนุช ร่วมกับ ซีพี และ ธนาคารกรุงไทย ประกาศความยิ่งใหญ่ สู่สายตาชาวโลก โชว์ศิลปะ วัฒนธรรมไทย การจัดดอกไม้บนรถบุปผาชาติที่ประเทศเนเธอแลนด์ เชิญชวนนักท่องเทียว เที่ยวเมืองไทย

ซื้อบัตรเข้าชม