โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ จ.ชลบุรี เข้าเยี่ยมชมเเละร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา

Online Ticket

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา สวนนงนุชพัทยายินดีตอนรับคณะอาจารย์เเละนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ จ.ชลบุรี เข้าเยี่ยมชมสวนนงนุชพัทยาเเละเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา เพื่อศึกษาเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ตามแนวโครงการตามรอยพระบาทพ่อหลวงเเละสามารถนำเป็นเเนวทางทางการศึกษา เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

Latest News

Online Ticket