ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์เเละนักเรียนจากโรงเรียนโพธิสารทิพยาคม (English Day Trip)

Online Ticket

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา สวนนงนุชพัทยายินดีต้อนรับคณะอาจารย์เเละนักเรียนจากโรงเรียนโพธิสารทิพยาคม (English Day Trip)  เข้าเยี่ยมชมสวนนงนุชพัทยาเเละร่วมทำกิจกรรมทัศนศึกษา เช่น เรียนรู้ปรัชญาตามแนวโครงการตามรอยพระบาทพ่อหลวง เรียนทำอาหาร ปั้นกระถาง ที่สามารถนำเป็นเเนวทางทางการศึกษา เเละ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

Latest News

Online Ticket