Friendly Design สวนนงนุชพัทยา กฤษนะทัวร์ยกล้อ 10-6-62 เบรค 3

ซื้อบัตรเข้าชม

สุดยอดนักจัดสวนคนไทยในเวทีโลก “กัมพล ตันสัจจา” CEO สวนนงนุชพัทยา สร้างความสุขให้สังคมและประเทศชาติ โดยการทำให้คนทั้งมวลได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามอลังการได้ สะดวก ทันสมัย ปลอดภัย ด้วย Friendly Design อารยสถาปัตย์..จัดให้

รายการกฤษนะทัวร์ยกล้อ สถานีข่าวเนชั่น 10-6-62

ซื้อบัตรเข้าชม