มอบปอดแห่งใหม่ สวนกลางเมืองหลวง ชุมชนวัดญวน ตลาดผลไม้สะพานขาว

ซื้อบัตรเข้าชม

มอบปอดแห่งใหม่ สวนกลางเมืองหลวง ชุมชนวัดญวน ตลาดผลไม้สะพานขาว

วันนี้ 25 ก.พ.63 พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานะมอบสวนหย่อม “Pocket Park”ปอดแห่งใหม่” แห่งที่ 24 ให้กับชุมชนวัดญวน ตลาดผลไม้สะพานขาว เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยมี นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ผู้แทนบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และผู้แทนผู้ว่าราชการ กทม.ร่วมมอบสวนหย่อม

สวนหย่อมแห่งที่ 24 ทางสวนนงนุชพัทยา ได้นำทีมจัดสวนปรับเปลี่ยนจากพื้นที่รกร้างซึ่งก่อนหน้านี้มีชาวบ้านมาสร้างบ้านพักอาศัยและเกิดไฟไหม้จนได้รับความเสียหาย ก่อนจะเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่สีเขียว มีความร่มรื่นสบายตา ที่สามารถเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมี บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการฯ

ทั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง กองทัพภาคที่ 1 กองทัพบก ร่วมกับ กทม. สวนนงนุชพัทยา และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย และสร้าง สวนหย่อม “Pocket Park” ให้กับผู้มีฐานะยากจน และด้อยโอกาส ตามชุมชนแออัด ในเขตพื้นที่ กทม. เพื่อสนับสนุนโครงการ “จิตอาสาพระราชทาน เราทำดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างสุขอนามัยที่ดี ให้ประชาชนในชุมชนแออัด ตามพระราโชบายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ให้กับผู้อาศัยในชุมชนแออัด โดยดำเนินการมาแล้วทั้งหมด 24 สวน รอบเขต กทม.