ห้องอาหารลอยฟ้า ฮอลล์ 2

ซื้อบัตรเข้าชม

ห้องอาหารลอยฟ้า ฮอลล์ 2

เปิดบริการ ทุกวัน อาหารแบบ บุฟเฟต์ สำหรับลูกค้าคนไทย กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปทัศนศึกษา พร้อมการแสดง แสงสีเสียงเต็มรูปแบบ

ห้องอาหารลอยฟ้า Hall B รับลูกค้าได้ 500 ที่นั่งให้บริการสำหรับกรุ๊ปลูกค้าทัวร์จีนทั่วไป อาหารเป็นบุฟเฟ่ต์ เปิดให้บริการกลางวัน 4 รอบ
11.00/11.45/12.45/13.45
รอบเย็น บริการ 3 รอบ 17.00/17.45/18.45 น