ห้องอาหารพลับพลึง

ซื้อบัตรเข้าชม

ห้องอาหารพลับพลึงเปิดให้บริการ 07.00-20.00 น.

– อินเตอร์บุฟเฟ่ เปิดให้บริการเวลา 11.30 – 15.00 น. บริการอาหารและเครื่องดื่ม ประเภทอาหารตามสั่ง มีอาหาร

International  Buffer  ไว้ให้บริการสำหรับลูกค้าที่ชอบความหลากหลาย พร้อมมีบาร์เครื่องดื่มส่วนตัวไว้ให้บริการตามความต้องการของลูกค้า และเวลา 18.00 – 20.00 น. มีบริการอาหารตามสั่งบริเวณระเบียงพลับพลึง

 

 

ระเบียงพลับพลึง เปิดให้บริการเวลา  07.00น. – 20.00 น.

– อาหารเช้า 07.00 – 10.00 น. ที่ระเบียงพลับพลึง

– อาหารตามสั่ง 11.30 – 20.00 น. ที่ระเบียงพลับพลึง

 

 

ซื้อบัตรเข้าชม