นั่งช้างชมสวนสวย

Online Ticket

ให้บริการนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบช้างแสนรู้ โดยมีควานช้างผู้เชี่ยวชาญพานั่งสวนสวยตามเส้นทางที่สวนนงนุชกำหนด ภายใต้บรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ โดยฝีมือมนุษย์ได้ตกแต่งขึ้น

Online Ticket