ให้อาหารปลาช่อนอเมซอนยักษ์

ซื้อบัตรเข้าชม

ปลาช่อน อเมซอนยักษ์ กะชังปลาขนาดใหญ่ที่มีปลาช่อนยักษ์จากลุ่มแม่น้ำอเมซอน ที่มีขนาดความยาวประมาณ 1.50 – 2.00 เมตร จำนวน 60 ตัว ไว้ให้นักท่องเที่ยวแวะเวียนให้อาหารและสร้างความเพลิดเพลินแก่ผู้ผ่านไปมา

ล่าสุดกิจกรรม

ซื้อบัตรเข้าชม