ผลงานจัดสวน

ซื้อบัตรเข้าชม

ผลงานการจัดสวน
จากการที่สวนนงนุชพัทยา มีศูนย์ขยายเพาะพันธุ์ไม้ขนาดใหญ่หลายๆ แห่งที่ใช้ในการจัดสวน อยู่ในพื้นที่เกือบทั่วทุกภาคของประเทศไทย ทำให้มีพันธุ์ไม้ จำนวนมากที่เพียงพอต่อการรับจัดสวนให้กับทุกหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานของภาครัฐ เอกชน หรือ ตามที่พักอาศัยทั่วไป ดังต่อไปนี้
1. ศูนย์ขยายเพาะพันธุ์ไม้สวนนงนุชพัทยา
2. ศูนย์ขยายเพาะพันธุ์ไม้ปราจีนบุรี
3. ศูนย์ขยายเพาะพันธุ์ไม้แม่โจ้ เชียงใหม่
4. ศูนย์ขยายเพาะพันธุ์ไม้ท่าแซะ ชุมพร
5. ศูนย์ขยายเพาะพันธุ์ไม้กองหินมอญ กาญจนบุรี
6. ศูนย์ขยายเพาะพันธุ์ไม้สระเศรษฐี กาญจนบุรี
7. ศูนย์ขยายเพาะพันธุ์ไม้หนองน้ำขุ่น กาญจนบุรี
8. ศูนย์ขยายเพาะพันธุ์ไม้เขื่อนศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี
9. ศูนย์ขยายเพาะพันธุ์ไม้ปทุมธานี
10. ศูนย์ขยายเพาะพันธุ์ไม้พัทยา
จึงทำให้สวนนงนุชพัทยา สามารถจัดสวนขนาดใหญ่ได้ โดยง่าย และรวดเร็วดั่งเนรมิต ซึ่งที่ผ่านมาได้มีสถานที่ที่สวนนงนุชพัทยา ได้ไปจัดสวนมาแล้วหลายร้อยสถานที่ ซึ่งจะนำภาพบางสถานที่ที่เคยได้ไปจัดมาแล้วดังนี้
1. งานปรับปรุงภูมิทัศน์งานพืชสวนโลก จ.เชียงใหม่
2. งานจัดภูมิทัศน์วัดปํญญานันทาราม จ.ปทุมธานี
3. ปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะ สวนมิตรภาพ กัมพูชา – ไทย
4. สวนสุขภาพ บึงทุ่งสร้าง จ.ขอนแก่น
5. งานจัดภูมิทัศน์วัดทิพย์สุคนธาราม จ.กาญจนบุรี
6. งานจัดภูมิทัศน์อุทยานราชภักดิ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
7. งานปรับปรุงภูมิทัศน์โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี

 

ล่าสุดรับจัดสวน

ซื้อบัตรเข้าชม