รถชมภูมิทัศน์

ซื้อบัตรเข้าชม

สวนนงนุชพัทยาได้จัดรถสำหรับชมวิว บริการนักท่องเที่ยวให้ได้ชมสวนสวยในจุดต่าง ๆ เช่น สวนฝรั่งเศส สวนตะบองเพชร โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที นักท่องเที่ยวสามารถซื้อบัตรรถชมวิวได้บริเวณ “ศาลากาแฟ”

ซื้อบัตรเข้าชม