คุณโต้งปลาบปลื้ม รับสมาชิกใหม่ เชือกที่ 3 ของปี 2562 “พังน้องแพรว”

Online Ticket

คุณโต้งปลาบปลื้ม รับสมาชิกใหม่ เชือกที่ 3 ของปี 2562 “พังน้องแพรว”

 

วันนี้ เวลา 9.00 น. สวนนงนุชได้จัดพิธีรับขวัญลูกช้างเกิดใหม่ ที่ปางช้างสวนนงนุชพัทยาโดย คุณกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา เดินทางมารับขวัญลูกช้างด้วยตนเอง พร้อมทั้งนำขบวนแห่รับขวัญลูกช้าง สร้างบรรยากาศความสนุกสนาน ในการนี้ คุณกัมพล ยังได้ตั้งชื่อให้กับลูกช้างว่า “พังน้องแพรว” ที่มีความใกล้เคียงกับชื่อแม่ช้าง “พังน้องพร” เพื่อแสดงถึงความเป็นแม่ลูกกัน

ซึ่งพังน้องแพรวเป็นลูกช้าง เชือกที่ 3 ของปี 2562 เกิดเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 เป็นลูกตัวที่ 4 ของ “พังน้องพร” ช้างนักแสดงแห่งสวนนงนุช กับ พ่อพันธุ์ “พลายไม้เมือง” ช้างพระเอกมากความสามารถ

   

ซึงทางสวนนงนุชมีช้างในการดูแลปัจจุบันมากกว่า 89 เชือก โดยทางสวนนงนุชยังคงมีการดูแล และ ขยายพันธุ์ช้างไทยต่อไป เพื่อเพิ่มประชากรสายพันธุ์ช้างไทยให้คงอยู่ให้ลูกหลานไว้ได้ชื่นชม..