สวนนงนุชพัทยา ต้อนรับสมาชิกใหม่ เชือกที่ 2 ของปี 2562 “พังแสงเดือน”

Online Ticket

สวนนงนุชพัทยา ต้อนรับสมาชิกใหม่ เชือกที่ 2 ของปี 2562 “พังแสงเดือน”

วันนี้ เวลา 9.30น. ที่ สวนนงนุชพัทยา มีพิธีรับขวัญลูกช้าง เชือกใหม่ของสวนนงนุช โดยมีคุณ กัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชให้การต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยตนเอง พร้อมให้ตังชื่อลูกช้างตัวใหม่ ว่า “พังแสงเดือน” ซึ่งเป็นลูกของ พ่อพันธุ์ไม้เมือง กับ แม่ช้างแสงดาว นับเป็นลูกช้างเกิดใหม่เชือกที่ 2 ของปี 2562

โดย “พังแสงเดือน” คลอดวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 01.15 น ซึ่งเป็นลูกตัวแรกของแม่ช้าง แสงดาว อายุ 16 ปี ลูกช้าง มีสุขภาพ แข็งแรงสมบูรณ์ดี สามารถกินนมได้ปกติ
ช้างในสวนนงนุชมีจำนวนทั้งสิ้น 88 เชือก

   

ซึ่งสวนนงนุชยังคงเดินหน้าอนุรักษ์และ เพิ่มประชากรช้างไทย ให้มีประชากรมากขึ้น และ คงไว้ให้ทั่วโลกได้ชื่นชมต่อไป