ห้องออกกำลังกาย

ซื้อบัตรเข้าชม

ห้องฟิตเนสที่ให้บริการเครื่องออกกำลังกาย มีอุปกรณ์สำหรับออกกำลังกายสามารถเลือกเล่นได้หลากหลาย ได้แก่ เครื่องออกกำลังกายประเภท Cardiovascular Training, เครื่องออกกำลังกายประเภท Machine Weight, เครื่องออกกำลังกายประเภท Free Weight เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมสร้าง/กระชับกล้ามเนื้อและการออกกำลังกายเพื่อเสริมสุขภาพ สำหรับลูกค้าที่เข้าใช้บริการ  เปิดให้บริการ 08.00-20.00 น.