สวนลายปีกผีเสื้อ

ซื้อบัตรเข้าชม

เป็นสวนไม้ประดับที่นำพันธุ์ไม้ หลากสีสัน จัดเรียงให้เป็นลวดลายของปีกผีเสื้อ พร้อมประดับด้วยประติมากรรมสัตว์ปูนปั้น อาทิ สิงโต หมู ลิงอุรังอุตัง เสือเขี้ยวดาบ ลา แพะภูเขา

[envira-gallery id=”10922″]

ล่าสุดสวนสวย

ซื้อบัตรเข้าชม