สวนกล้วยไม้

ซื้อบัตรเข้าชม

ชมกล้วยไม้พันธุ์ต่าง ๆ จากเหล่งต่าง ๆ ทั่วโลก และกล้วยไม้ลูกผสม สายพันธุ์ใหม่ที่สวนนงนุชพัทยาได้ทำการผสมสายพันธุ์ขึ้นเอง

[envira-gallery id=”11216″]

ล่าสุดสวนสวย