สวนปาล์ม

ซื้อบัตรเข้าชม

เป็นสวนที่รวบรวมพันธุ์ปาล์มจากทั่วทุกมุมโลกไว้มากกว่า 1000 ชนิด สวนนงนุชพัทยาใช้เป็นที่แสดงพันธุ์ปาล์มให้กับคณะผู้เข้าร่วมประชุมปาล์มโลก เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2541(ค.ศ.1998) เป็นเจ้าภาพจัดประชุมปาล์มโลกอีกครั้ง ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 (ค.ศ.2012) ซึ่งทำให้สวนนงนุชพัทยาเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก

[envira-gallery id=”16044″]

ล่าสุดสวนสวย