“ธงมนตรา” สัญลักษณ์แห่งโชคลาภ

ซื้อบัตรเข้าชม

“ธงมนตรา” สัญลักษณ์แห่งโชคลาภ

สถานเอกอัครราชทูตภูฏาน ประจำประเทศไทย มอบธงมนตราสัญลักษณ์แห่งโชคลาภ จำนวน 9 ผืน ให้กับสวนนงนุชพัทยา เพื่อแสดงความขอบคุณและสานสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง “ธงมนตรา” สัญลักษณ์ตัวแทนแห่งความโชคดี

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2561 เวลา 09.00 น. นาย เชวัง โชเปล ดอร์จี เอกอัครราชทูตภูฏาน ประจำประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหารสวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี ร่วมกันประกอบพิธีอัญเชิญ “ธงมนตรา” สัญลักษณ์ตัวแทนแห่งความโชคดี รวม 9 ต้น ขึ้นสู่ยอดเสา บริเวณศาลาเทวดา ภายในสวนนงนุชพัทยา โดยมี พระครูทัศนียคุณากร เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ เป็นเจ้าพิธีเจิมธงมนตรา พร้อมลั่นกลองสะบัดชัย และเป่าแตรสังข์ เพื่อแสดงความขอบคุณที่สวนนงนุชพัทยาได้เดินทางไปจัดสวน Friendship Garden ณ สถานเอกอัครราทูต ภูฏาน ประจำประเทศไทย
โดยภายในพิธีวันนี้ พระครูทัศนียคุณากร เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ ได้เจิมธงมนตรา เพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากนั้นคณะผู้บริหารได้ร่วมกันเชิญธงมนตราทั้ง 9 ผืน ขึ้นเสาประดิษฐานโดยรอบบริเวณศาลาเทวดา สวนฝรั่งเศส สวนนงนุชพัทยา ด้านนายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา เปิดเผยว่า สำหรับธงมนตรา ของประเทศภูฏาน ถือเป็นธงแห่งโชคลาภ โบกสะบัดพัดสิ่งที่ดีให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในสวนนงนุชพัทยา

ธงมนตรา เป็นธงที่ทำจากผ้าทอไหมผืนบาง ๆ จารึกบทสวดมนต์ไว้บนธง ธง 5 สี หมายถึง 5 ธาตุ ซึ่งจะพัดผ่านสายลม นำสิ่งดี ๆ มาสู่ชีวิต ประกอบด้วย
1.สีน้ำเงิน ธาตุน้ำ-สุขภาพดี อายุยืน
2.สีขาว ธาตุลม – การทำความดีที่บริสุทธิ์
3.สีแดง ธาตุไฟ – ความสมหวัง
4.เขียว ธาตุไม้ -ความเห็นอกเห็นใจ ความมีชีวิตชีวา
5.สีเหลือง ธาตุดิน- ชัยชนะเหนืออุปสรรคทั้งมวล

ดังนั้นนักท่องเที่ยวที่ได้มีโอกาสเข้ามาท่องเที่ยวยังสวนนงนุชพัทยา นอกจากจะได้เข้าชมความสวยงามของสวนนงนุชพัทยาอย่างหลากหลายแล้ว ยังจะได้รับสิ่งดีๆ มาสู่ชีวิตกลับไปบ้านอีกด้วย อีกทั้งธงมนตรานั้นยังถือเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาพุทธ ประจำประเทศภูฏาน ที่นำมาประดิษฐาน ณ สวนนงนุชพัทยาแห่งนี้
ทุกๆ 6 เดือน สวนนงนุชพัทยา จะได้รับมอบธงมนตราผืนใหม่จากสถานทูตภูฏาณประจำประเทศไทย เพื่อเปลี่ยนแทนธงผืนเก่าที่สีซีดจาง ขาดชำรุดตามกาลเวลา และจะประกอบพิธีอัญเชิญธง ขึ้นสู่ยอดเสาโดยคณะสงฆ์ทุกครั้งที่ประกอบพิธีเปลี่ยนธงมนตรา

ล่าสุดสถานที่ทางศาสนา