ศาลาเทวดา

ซื้อบัตรเข้าชม

ศาลาเทวดา

“จุดชมทิวทัศน์สวรรค์บนดิน”

          ศาลาเทวดา เป็นศาลาทรงไทยที่สร้างขึ้นในช่วงแรกๆ เพื่อจุดประสงค์ในการพักผ่อน และชมทัศนียภาพจากมุมสูงของสวนหิน “สโตนเฮ้นจ์” และ “สวนฝรั่งเศส” ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สูงที่สุด และสวยที่สุดในอาณาจักรของสวนนงนุชพัทยา

          นักท่องเที่ยวเมื่อมายืนยังจุดนี้ ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เหมือนได้ขึ้นมายืนอยู่บนสรวงสวรรค์ กอปรกับมีศาลาทรงไทยตั้งอยู่บนเนินเขาสูงกลายเป็นหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญ ที่กล่าวขานกันว่าเป็น “ศาลาของเทวดา” ในที่สุดสวนนงนุชพัทยา ก็ได้รับอีกหนึ่งฉายาที่แสนจะปลื้ม นั่นคือ “สวนนงนุชพัทยา สวรรค์บนดิน” ทำให้นักท่องเที่ยวที่มายังสวนนงนุชพัทยา ต้องขึ้นมายืน ณ จุดนี้ “ศาลาเทวดา”

          คุณกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ผู้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและคิดปรับปรุงอยู่เสมอ ดังนั้นจึงได้ทำการซ่อมแซมและปรับปรุงศาลาขึ้นมาใหม่ให้มีความสวยงาม ด้วยสถาปัตยกรรมแบบไทยโบราณ มีสีทองสุกอร่าม มีความงดงามวิจิตรบรรจงจากช่างฝีมือดี จึงได้อัญเชิญหลวงพ่อสุขใจ ปางมารวิชัย องค์เชียงแสนทรงเครื่องอายุมากกว่า 100 ปี

          สวนนงนุชพัทยา ได้ประกอบพิธีเบิกเนตรหลวงพ่อสุขใจ เพื่อให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเข้ามากราบไหว้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อวันนี้ 30 เม.ย.61 โดยมี พระครูทัสนียคุณากร เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ท่ามกลาง ผู้บริหาร พนักงาน สวนนงนุชพัทยา ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

         ปัจจุบัน “ศาลาเทวดา” แห่งสวนนงนุชพัทยาแห่งนี้ กลายเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ในการขึ้นมากราบไหว้ขอพร หลวงพ่อสุขใจ และเป็นจุดชมทัศนียภาพที่สวยที่สุด ในการชมสวนฝรั่งเศส 1 – 2 สวนหิน “สโตนเฮ้นจ์” และหุบเขาไดโนเสาร์อีกด้วย