สวนไม้ด่าง

ซื้อบัตรเข้าชม

เป็นสวนที่รวบรวมพันธุ์ไม้หลายชนิด ที่มีลักษณะ “ด่าง” จำนวน 67 ชนิด เพื่อใช้ในการศึกษา

[envira-gallery id=”11896″]

ล่าสุดสวนสวย