สวนประติมากรรมสัตว์ – เสือโคร่งขาว

ซื้อบัตรเข้าชม