นงนุชเทรดดิชั่นฮอลล์

ซื้อบัตรเข้าชม

รายละเอียดห้องประชุม

เว็บไซต์ http://nongnoochtradition.com/

เป็นโถงนิทรรศการขนาดกลาง มีพื้นที่รวมกว่า 3,168 ตารางเมตร เพดานสูง 8 เมตร สามารถแบ่ง พื้นที่ออกเป็นโถงนิทรรศการขนาดแตกแต่งกันได้ 3 โถง สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้มากกว่า 5,000 คน โถงนิทรรศการสามารถปรับพื้นที่ใช้งานให้เหมาะสมกับกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ อาทิ การจัดนิทรรศการ งานแสตงสินค้า งานเลี้ยงสังสรรค์ งานแฟร์ และงานประชุม พร้อมระบบ แสง สี เสียง ระบบ OB และ ระบบ LED เต็มรูปแบบ