คณะฑูต 3 ประเทศ เยี่ยมชมสวนนงนุชพัทยา ลงมือปั้น เพ้นท์ ปลูกต้นไม้ สุดประทับใจ ในวันพ่อแห่งชาติ

ซื้อบัตรเข้าชม

คณะฑูต 3 ประเทศ เยี่ยมชมสวนนงนุชพัทยา ลงมือปั้น เพ้นท์ ปลูกต้นไม้ สุดประทับใจ ในวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563
นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา นางพัทธนันท์ ขันติสุขพันธุ์ ผู้จัดการทั่วไปสวนนงนุชพัทยา และคณะผู้บริหารสวนนงนุชพัทยาให้การต้อนรับคณะฑูตจาก 3 ประเทศ นำโดย Mrs.SIBILLE BENEDICTE J จากประเทศ Belgium Ms.ITZEF KARINA จากประเทศ panama และ Mr.KONSTANTINOS ผู้แทนฑูตจากประเทศ Greece พร้อมคณะเดินทางเข้าเยี่ยมชมสวนนงนุชพัทยา โดยได้ร่วมกิจกรรมการเพ้นท์กระถางต้นไม้
จากนั้นรับฟังการสาธิตวิธีทำเครื่องปั้นดินเผา ด้วยภูปัญญาท้องถิ่นไทย อันเป็นอัตลักษณ์ของสวนนงนุชพัทยาในการปั้นกระถางต้นไม้จากดินเผาในรูปลักษณ์ต่างๆ จำนวนมาก และคณะฑูตยังได้ร่วมกิจกรรมทดลองปั้นกระถางต้นไม้ด้วยดินเผา สร้างความประทับใจและความสนุกสนานเป็นอย่างยิ่ง
หลังจากนั้น นายกัมพล ได้สาธิตวิธีการปลูกต้นไม้ และให้คณะฑูตปลูกต้นไม้ด้วยตนเอง ก่อนขึ้นรถเยี่ยมชมสวนนงนุชพัทยา