ประกาศผลรางวัลการประกวดภาพถ่าย และภาพวิดีโอทางอากาศ (โดรน)

ซื้อบัตรเข้าชม

ประกาศผลรางวัลการประกวดภาพถ่าย และภาพวิดีโอทางอากาศ (โดรน) เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย ในโครงการการประกวดภาพถ่าย “สวนนงนุช 1 ใน 10 สวนสวยที่สุดในโลก” และ ภาพวิดีโอทางอากาศ (โดรน) “ความงามกลางหุบเขาไดโนเสาร์” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 710,000 บาท

จากหลายพันผลงานของผู้เข้าแข่งขันมากฝีมือทั่วประเทศที่เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมฯ ผ่านการคัดลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สู่ 57 รางวัล และร่วมจัดแสดงอีก 200 ภาพ ที่เปี่ยมไปด้วยมุมมองสร้างสรรค์ สวยงามและสามารถนำเสนอความเป็นตัวตนของสวนนงนุชได้อย่างยอดเยี่ยม บัดนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการตัดสินโครงการ ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายชื่อผู้ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

1. ประเภทภาพถ่าย หัวข้อ “สวนนงนุช 1 ใน 10 สวนสวยระดับโลก” ชิงเงินรางวัลรวม 550,000 บาท

รางวัลชนะเลิศ : คุณชนินทร์ เธียรวิวัฒน์นุกูล

เงินรางวัล 100,000 บาท

ชื่อภาพ : สวรรค์บนดิน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : คุณพลฤทธิ์ ฐิติวริทธินันท์

เงินรางวัล 30,000 บาท

ชื่อภาพ : มหัศจรรย์สวนลอยฟ้า

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : คุณสุกฤษฎิ์ หิรัญสารพงษ์

เงินรางวัล 20,000 บาท

ชื่อภาพ : มนต์เสน่ห์แห่งสวนนงนุชพัทยา

รางวัลพิเศษ Nongnooch Pattaya Award : คุณชัยสิทธิ์ รัตนชูศรี

เงินรางวัล 50,000 บาท

ชื่อภาพ : นี่ลูกเธอใช่มั้ย

2. ประเภทภาพวิดิโอทางอากาศ (โดรน) หัวข้อ “ความงามกลางหุบเขาไดโนเสาร์” ชิงเงินรางวัล รวม 160,000 บาท

รางวัลชนะเลิศ : คุณโยธิน ตระกูลชุติเวศ

เงินรางวัล 30,000 บาท

ชื่อคลิปวิดีโอ : ซิ่งโดรนหุบเขาไดโนเสาร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 : คุณธณกร หินอ่อน

เงินรางวัล 20,000 บาท

ชื่อคลิปวิดีโอ : Nongnooch Dinosaur Valley

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 : คุณวิรัตน์ กันฉลาด

เงินรางวัล 10,000 บาท

ชื่อคลิปวิดีโอ : Final Nongnooch

รายชื่อคณะกรรมการตัดสิน :

นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา

นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์

นายวรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์ กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายอธิษฐ์ พีรวงศ์เมธา ช่างภาพประจำสำนักข่าวรอยเตอร์ประเทศไทย

นายจิรพงษ์ วงศ์วิวัฒน์ ศิลปินนักถ่ายภาพ ประจำปี 2559

เงินรางวัล รวมทั้งสิ้น 710,000 บาท แบ่งเป็น 2 ประเภท

1. ประเภทภาพถ่าย (550,000 บาท)

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 100,000 บาท

รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 30,000 บาท

รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 20,000 บาท

รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท (จำนวน 30 รางวัล )

รางวัลภาพร่วมจัดแสดง เงินรางวัล 1,000 บาท (จำนวน 200 รางวัล )

รางวัลพิเศษ Nongnooch Pattaya Awards เงินรางวัล 50,000 บาท

2. ประเภทภาพวิดีโอทางอากาศ (โดรน) (160,000 บาท)

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท

รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท

รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท

รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท (จำนวน 20 รางวัล)