สวนนงนุชพัทยา  อัญเชิญธงมนตรา 9 ผืน จาก ประเทศภูฏาน นำพาความมั่งคั่งโชคดี ปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บ ต้อนรับปีใหม่ 2564

ซื้อบัตรเข้าชม

สวนนงนุชพัทยา  อัญเชิญธงมนตรา 9 ผืน จาก ประเทศภูฏาน นำพาความมั่งคั่งโชคดี ปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บ ต้อนรับปีใหม่ 2564

       วันจันทร์ ที่  28 ธันวาคม  2563   นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา พร้อมด้วยผู้บริหารสวนนงนุชพัทยา   ได้ร่วมกันประกอบพิธีอัญเชิญ “ธงมนตรา” จาก ประเทศภูฏาน จำนวน 9 ผืน สัญลักษณ์ตัวแทนแห่งความโชคดี และปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บ ขึ้นสู่ยอดเสา ณ ศาลาเทวดา สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยนิมนต์ พระครูเกษมกิตติโสภณ (อาจารย์จ่อย) เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต  มาประกอบพิธีเจิมธงมนตรา สวดชัยมงคลคาถา  เพื่อแสดงถึงความสำเร็จ ชัยชนะ ความเป็นสิริมงคล ปราศจากโชคภัยไข้เจ็บ ต้อนรับปีใหม่ 2564

       โดยสวนนงนุชพัทยาได้นำ “ธงมนตรา” มาประดับไว้ ที่ ศาลาเทวดา แห่งนี้ เพราะเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อสุขใจ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพกราบไหว้ของชาวพุทธ   เพื่อมุ่งหวังให้นักท่องเที่ยวทุกเชื้อชาติได้เคารพสักการะขอพรต่อ “ธงมนตรา” ให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต มั่งคั่ง โชคดี ปราศจากโชคภัยไข้เจ็บ  รวมถึงเป็นการเสริมดวงชะตา รวมถึงเป็นการหนุนนำพาสิ่งอันเป็นมงคล  แก่ทุกๆท่านที่ได้มากราบสักการะที่สวนนงนุชพัทยา

        สำหรับธงมนตรา มีความหมายเสมือน  ม้าสายลม  ที่เสริมสร้างกำลังใจ  อีกทั้งจะนำพาความโชคดีและอัญมณี ที่สมหวังแห่งความปรารถนา สำหรับการบรรลุของทุกสรรพสัตว์ ในส่วนของมุมธงทั้งสี่มุมประกอบไปด้วย เกียรติทั้งสี่อัน ได้แก่ ครุฑความรู้ , มังกรความมีเมตตา ,สิงโตหิมะความกล้า และเสือความเชื่อมั่น  ทางด้านบน คือ สัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าในการแสดงธรรมครั้งแรก ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน  ส่วนตัวหนังสืออธิบายถึงบทสวดมนต์ของพระโพธิสัตว์ และเทพองค์ต่าง ๆ อาทิ พระมัญชุศรีโพธิสัตว์ , พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ , พระวัชรปาณีโพธิสัตว์ ,พระพุทธเจ้าอมิตาภะ ,พระโพธิสัตว์ อมิตายุต , ท่านคุรุปัทมะสัมภวะ เทพแห่งความสงบ ,เทพเจ้าแห่งการลงโทษ ,มารดาแห่งการปลดปล่อย(TARA) ,เทพแห่งการทำลายสิ่งกีดขวางความเมตตา และพระวัชรสัตว์

        ขอขอบคุณสถานทูตภูฏานที่ได้มอบ “ธงมนตรา” เมื่อ พ.ศ.2561 ให้กับสวนนงนุชพัทยา เพื่อเป็นสัญลักษณ์เพื่อเป็นตัวแทนแห่งความโชคดี ปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บ ต้อนรับปีใหม่ 2564  สวนนงนุชพัทยาได้สืบทอดปฏิบัติต่อเนื่องด้วยดีเสมอมา