สุดยิ่งใหญ่!!! สวนนงนุชพัทยา 1 ใน 10 สวนสวยที่สุดในโลก จัดกิจกรรมขวบวนแห่เเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง ร.10

ซื้อบัตรเข้าชม

สุดยิ่งใหญ่!!! สวนนงนุชพัทยา 1 ใน 10 สวนสวยที่สุดในโลก จัดกิจกรรมขวบวนแห่เเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง ร.10

วันนี้ (28 ก.ค.) ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคารวิวัฒน์ สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ถวายสักการะ พร้อมวางพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง ก่อนนำคณะผู้บริหาร พนักงาน และพสกนิการชาวไทย รวมทั้งช้างแสนรู้จำนวน 68 เชือก เข้าร่วมกล่าวถวายพระพร และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเจ้าอยู่หัว เนื่องในมิ่งมหามลคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษาในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563นี้

ทั้งนี้หลังจากกระทำพิธีถวายราชสดุดีแล้วเสร็จ ก็ได้จัดกิจกรรมให้ช้างแสนรู้ จำนวน 3 เชือก ถวายพวงมาลัย แด่พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก