สวนนงนุชพัทยา เนรมิตสวนแห่งมิตรภาพ เชื่อมสัมพันธ์แผ่นดินไทย-รัสเซีย

ซื้อบัตรเข้าชม

เมื่อวันที่ 18 ก.ค.63 นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ได้นำทีมงานจัดสวนมากกว่า 100 คน เข้าปรับปรุงภูมิทัศน์ เนรมิตสวนมิตรภาพ (Friendship Garden) ให้เกิดความสวยงามสู่ สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำประเทศไทย เลขที่ 78 ถนนทรัพย์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม.โดยมี Mr.เยฟกินี โทมิคิน เอกอัครราชทูตรัสเซีย และคณะทำงาน ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมชื่นชมการเปลี่ยนแปลงที่สวยงาม ที่สุดแห่งความประทับใจ

นายกัมพล ตันสัจจา กล่าวว่า นับเป็นความภาคภูมิใจของ สวนนงนุชพัทยา ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคนไทย ในการเนรมิต “สวนแห่งมิตรภาพ” ให้เป็นตัวแทนของความรัก ความสัมพันธ์อันดีทางการทูต และในฐานะมิตรประเทศ ที่จะคงไว้ซึ่งมิตรภาพ ดั่งสวนต้นแห่งนี้ ที่จะเจริญเติบโตมีรากฐานที่มั่นคงสืบไป

สำหรับ สวนนงนุชพัทยา ได้จัดสวน Friendship Garden ให้กับสถานทูตแล้วรวม 9 แห่ง ประกอบด้วย อินโดนีเชีย ภูฎาน ปากีสถาน ฝรั่งเศส ลาว เนปาล กัมพูชา เมียนมา รัสเชีย และยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด เพื่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข ดั่งร่มเงาของต้นไม้ที่แผ่กิ่งก้านใบ