การอบรมพัฒนาบุคลากร หลักสูตรแห่งความสุขและความสำเร็จ GTO Academy รุ่นที่ 62

ซื้อบัตรเข้าชม


“การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร หลักสูตรแห่งความสุขและความสำเร็จ GTO Academy รุ่นที่ 62”
ณ ศูนย์ประชุมนงนุชเทรดดิชั่น ฮอลล์ 1 วันที่ 13-14 มีนาคม พ.ศ. 2561
คณะวิทยากรจาก GTO Academy นำโดย ดร.ดรัณ เตชะโสภณวณิช เจ้าของสถาบัน
ได้จัดการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร หลักสูตรแห่งความสุขและความสำเร็จ GTO Academy รุ่นที่ 62
โดยได้รับการสนับสนุนจากสวนนงนุช ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก คุณพัธนันท์  ขันติสุขพันธุ์ ผู้จัดการทั่วไปสวนนงนุชพัทยา และ เป็นประธานในพิธีการเปิดการอบรม ซึ่งมีคณะครูและนักเรียน จาก โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม เข้ารับการอบรม จำนวน 250 คน

ซื้อบัตรเข้าชม