ห้องอาหารลอยฟ้า ฮอลล์ 1

ซื้อบัตรเข้าชม

ห้องอาหารลอยฟ้า ฮอลล์ 1

เปิดบริการ ทุกวัน อาหารแบบ บุฟเฟต์ สำหรับลูกค้าคนไทย กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปทัศนศึกษา พร้อมการแสดง แสงสีเสียงเต็มรูปแบบ

ห้องอาหารสวนลอยฟ้า Hall A รับลูกค้าได้ 1,500 ที่นั่ง
ให้บริการสำหรับกรุ๊ปลูกค้าทัวร์จีนทั่วไป อาหารเป็นบุฟเฟ่ต์ เปิดบริการกลางวัน4รอบ
11.00/11.45/12.4ุ5/13.45