รถชมภูมิทัศน์

ซื้อบัตรเข้าชม

สวนนงนุชพัทยา มีพื้นที่มากกว่า 1,700 ไร่ นักท่องเที่ยวบางกลุ่มอาจมีเวลาไม่เพียงพอในการเที่ยวชมสวนและกิจกรรมอื่นๆ สวนนงนุชพัทยา จึงเพิ่มช่องทางในการบริการเพื่ออำนวยความสะดวก โดยได้จัดรถชมวิว สำหรับบริการนักท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ หรือแบบทั่วไป ที่ต้องการเที่ยวชมสวนสวยให้ทั่วถึง โดยจัดรถให้บริการในอัตราพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยเลือกซื้อบัตรได้ทั้งขาไปและขากลับ ซึ่งได้ให้อิสระไม่จำกัดเวลาในการชมสวน ที่ทางสวนนงนุชพัทยา ได้กำหนดสถานีจอดลงชมระหว่างทางที่อาคารไดโนเสาร์เทอเรส โดยให้เก็บบัตรไว้เพื่อแสดงสำหรับขึ้นรถขากลับด้วย ทั้งนี้พนักงานขับรถ จะเป็นผู้พูดให้ข้อมูลการท่องเที่ยวในระหว่างการชมทัศนียภาพโดยรถชมวิวของสวนทั้งไปและกลับ  สามารถซื้อบัตรได้ที่สถานีต้นทางที่เคาเตอร์จำหน่ายบัตรหน้าร้านศาลากาแฟ หรือ Coffee Conner  ติดกับอาคาร One Stop Service