นั่งรถชมสวนสวยแบบ VIP

ซื้อบัตรเข้าชม

สวนนงนุชพัทยา มีบริการเช่ารถกอล์ฟแบบวีไอพี พร้อมคนขับส่วนตัว ซึ่งเป็นทั้งมัคคุเทศก์ และช่างภาพ ให้กับลูกค้าที่ใช้บริการ โดยขับชมทัศนียภาพตามเส้นทางพิเศษ ที่สวยงามและจอดให้ลงบันทึกภาพตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ประมาณรอบละ 1 ชั่วโมง ในอัตราค่าเช่าดังนี้

VIP Classic 1,500 บาท นั่งได้ 1 – 5 ท่าน

Super VIP Classic 2,000 บาท นั่งได้ 1-7 ท่าน

สามารถจองและซื้อบัตรได้ที่อาคาร ”One Stop Service” ติดกับสถานีให้บริการรถนั่งชมภูมิทัศน์ ก่อนถึงสวนช้างเเมมมอธนั่นเอง