CACTUS NURSERY GARDEN

Online Ticket

เป็นอาคารขนาดใหญ่ มีโครงหลังคาแก้ว กันฝน แต่แดดสามารถส่องถึงได้ สำหรับจัดวางตะบองเพชร และไม้อวบน้ำ ทุกสายพันธุ์ มากกว่า 1,000 ชนิด ที่สวนนงนุชได้รวบรวม และเพาะขยายพันธุ์ให้เพียงพอต่อการนำมาประดับสวน และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ ซึ่งสวนนี้จะเป็นหนึ่งในเส้นทางผ่านในการนั่งรถชมวิวสำหรับชมสวนสวยของสวนนงนุชพัทยา

 

Latest Plant Collection