ประธานสวนนงนุชพัทยา และคณะผู้บริหารประชุม ออกมาตรการรับมือไวรัสโคโรน่า

Online Ticket

ประธานสวนนงนุชพัทยา และคณะผู้บริหารประชุม ออกมาตรการรับมือไวรัสโคโรน่า
เพื่อเพิ่มความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว เบื้องต้นดังนี้
1.ตั้งจุดคัดกรองบริเวณจุดจำหน่ายตั๋วทางเข้าสวนนงนุชพัทยา โดยใช้เครื่องเทอโมมิเตอร์ วัดไข้ลูกค้าก่อนเข้าภายในสวนนงนุช หากพบว่ามีอุณหภูมิ สูงกว่า 38 องศา จะคัดแยกไปยังจุดอื่น และประสานงานให้กับสาธารณสุขอำเภอสัตหีบดำเนินการรักษาตัวต่อไป
2.จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือก่อนเข้าสวนนงนุชพัทยา
3.ทำความสะอาดอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยง โดยการฉีดพ่นแอลกอฮอร์ แล้วเช็ดทำความสะอาดเป็นระยะๆ
4.ตั้งอ่างล้างมือ ทั่วบริเวณภายในสวนนงนุชพัทยา รวมถึงห้องอาหารต่างๆ ทุกห้อง
5.จัดวางเครื่องฆ่าเชื้อในห้องอาหารและห้องทานผลไม้
6.มีการแบ่งโซนที่นั่งชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ชัดเจน จัดเจ้าหน้าที่ค่อยดูและบริการให้มีการล้างมือด้วยเจล ก่อนเข้าชมการแสดง
7.หลังจบการแสดง เจ้าหน้าที่จะเข้าทำความสะอาดที่นั่งโดยการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อทุกครั้งในทุกรอบการแสดง
8.ประชาสัมพันธ์ ข้อควรปฏิบัติ จากกระทรวงสาธารณสุข บนจอ LED และติดตั้งป้ายตามจุดต่างๆ ภายในสวนนงนุชพัทยา
มั้นใจว่าจะช่วยป้องกันให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวได้มาเที่ยวอย่างปลอดภัยแน่นอน

** วันนี้ 27 มกราคม 2563
นายอำเภอสัตหีบพร้อมด้วย
คณะสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์
ได้มาตรวจเยี่ยมความพร้อมในการคัดกรอง
นักท่องเที่ยวก่อนเข้ามาภายในสวนนงนุชพัทยา

** ท่านนายอำเภอสัตหีบ ชมว่า สวนนงนุชพัทยา มีมาตรการป้องกันที่เป็นแบบอย่างที่ดี