สวนสับปะรดสี

Online Ticket

ชมความงามของสับปะรดสีกลุ่มต่าง ๆ กลุ่มพืชบนดิน เช่น สกุลเฮคเทีย คริพแอนธ์อัส พิทแคร์เนีย อแนนัส กลุ่มพืชอิงอาศัย ชอบชื้น เช่น สกุลแอคเมีย บิลเบิร์กเกีย กุซแมเนีย รีซี นีโอเรเจลยา นิดอูลารีม พื้นอิงอาศัยชอบแห้ง หรืออากาศแท้เช่น สกุลทิลแลนเซีย ที่คุณกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยาได้นำเข้ามาพร้อมกับขยายสายพันธุ์ให้ได้ลูกผสมใหม่ ๆ ปัจจุบันสวนนงนุชพัทยามีสับปะรดสีมากกว่า 350 ชนิด แหล่งรวบรวมเพาะขยายพันธุ์สับปะรดสีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

« 1 ของ 2 »

Latest Beautiful Garden

Online Ticket