ศาลองค์ท้าวมหาพรหม

ซื้อบัตรเข้าชม

ศาลองค์ท้าวมหาพรหม

“เกราะคุ้มภัย ยึดเหนี่ยวจิตใจสร้างศรัทธา”

          ศาลองค์ท้าวมหาพรหม ที่สวนนงนุชพัทยา แห่งนี้ ได้ประกอบพิธีบวงสรวงอัญเชิญท้าวมหาพรหมเนื้อทองเหลือง หน้าตัก 20 นิ้ว พร้อมอัญเชิญพระวิญญาณของท้าวมหาพรหมให้มาสถิตพระรูป ขึ้นประดิษฐานยังศาลศักดิ์สิทธิ์  ณ สวนยุโรป เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 เวลา 09.19 น. เพื่อให้องค์ท้าวมหาพรหมเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นเกราะป้องกันคุ้มกันภัยร้ายไม่ให้เกิดขึ้นในอาณาเขตแห่งนี้
โดยทางสวนนงนุชพัทยา ได้เชิญพระครูสิทธิไชยบดี กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง เป็นพราหมณ์เจ้าพิธีในการประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และคนงานที่ต่างมาร่วมขอพร และพระบารมีแห่งองค์ท้าวมหาพรหม ในการนำพาสวนนงนุชพัทยาสู่ความเจริญก้าวหน้า พ้นจากสิ่งเลวร้ายทั้งปวง อันนำมาซึ่งความเจริญแก่ผู้สักการะกราบไหว้

          สำหรับความเป็นมาของพระพรหม ตามตำนานเล่าว่า เป็นพระเจ้าผู้สร้าง ผู้ลิขิตความเป็นไปของทุกสรรพสิ่ง เป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของมนุษย์ทุกคน พระพรหมจึงเป็นผู้รู้ความเคลื่อนไหวของสรรพชีวิต เหตุการณ์สำคัญของโลก ล้วนอยู่ในสายตาของพระพรหม พระพรหม คือ มหาเทพผู้ยิ่งใหญ่หนึ่งในสามตรีมูรติ ทรงรับฟังคำอธิษฐานของผู้ศรัทธาเสมอ ผู้บูชาพระพรหม และทำความดี จะได้รับการบันดาลพรให้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา

สวนนงนุชพัทยา จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่า มากกว่าสวนธรรมดาที่ผ่านมาแล้วผ่านไป หากแต่ที่นี่สวนนงนุช  มาด้วยรอยยิ้มแห่งความสนุกสนาน กลับบ้านด้วยความสุขแห่งบารมีเทพคุ้มครองตลอดชีวิตและมีความก้าวหน้าตลอดไป