สวนไม้เขตร้อน

ซื้อบัตรเข้าชม

เป็นพื้นที่สวนเขตร้อนที่เหมาะสำหรับสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น การจัดสวนและการใช้พันธุ์ไม้จึงเน้นความร่มรื่นเป็นหลัก เพื่อสร้างร่มเงาและเพิ่มความรื่นรมย์ เย็นสบาย ให้กับพื้นที่โดยรอบ การจัดแต่งสวนจึงมีความเป็นธรรมชาติมากที่สุด การเลือกใช้พันธุ์ไม้จะเน้นองค์ประกอบที่มีความใกล้เคียงกับสวนป่าแบบธรรมชาติ ซึ่งไม่ได้รับการประดิษฐ์มากนัก

 

ล่าสุดสวนสวย