ยินดีต้อนรับคณะจากโรงพยาบาลคลองใหญ่ จังหวัดตราด

Online Ticket

วันนี้ ( 29 สิงหาคม 2559) เวลา 9.00 น สวนนงนุชพัทยา ยินดีต้อนรับคณะจากโรงพยาบาลคลองใหญ่ จังหวัดตราด จำนวน 35 ท่าน ในการสัมมนา โครงการเตรียมความพร้อมแพทย์ในการทำงานเป็นที่ปรึกษาทีมหมอครอบครัว ประจำปี 2559 ของเขตสุขภาพที่ 6 ณ ห้องสัมมนารึมบึง 1 โดยมี นายแพทย์กสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโพธิ์ เป็นวิทยากร ในครั้งนี้เพื่อให้คำแนะนำและบรรยายในหัวข้อเตรียมความพร้อมแพทย์ในการทำงานเป็นที่ปรึกษาทีมหมอครอบครัว

Latest News

Online Ticket