ห้องอาหารพลับพลึง

ซื้อบัตรเข้าชม

ห้องอาหารพลับพลึง

– ให้บริการอาหารเช้า ตั้งแต่เวลา  07.00 – 10.00 น.

– ให้บริการอาหารอะลาคาร์ท ตั้งแต่เวลา  11.30 – 20.00 น.

– ให้บริการบุฟเฟ่ต์ อาหารไทยแบบ New Normal ตั้งแต่เวลา 11.30 – 14.30 น.

*อินเตอร์บุฟเฟ่ต์ งดให้บริการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์โควิด*