สวนประติมากรรมสัตว์ – ควายไบซันอเมริกัน

ซื้อบัตรเข้าชม

ซื้อบัตรเข้าชม