สวนประติมากรรมสัตว์ – สิงโตทะเล หรือ หมีทะเล

ซื้อบัตรเข้าชม