นักพฤกษศาสตร์ 12 ชาติทั่วโลก ร่วมประชุมปรงนานาชาติ สวนนงนุชพัทยา

ซื้อบัตรเข้าชม

นักพฤกษศาสตร์ 12 ชาติทั่วโลก ร่วมประชุมปรงนานาชาติ สวนนงนุชพัทยา
เมื่อวันที่ 14 ต.ค.62 นายกัมพล ตันสัจจา ประธาน สวนนงนุชพัทยา ในฐานะเจ้าภาพจัดงาน “การประชุมปรงนานาชาติ “CYCAD Horticulture Workshop 2019” ได้กล่าวเปิดงานต้อนรับคณะนักพฤกษศาสตร์จาก 12 ชาติทั่วโลก ที่เดินทางเข้าร่วมงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 19 ต.ค.62 ณ สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี
สำหรับ 12 ชาติ ที่เข้าร่วม ประกอบด้วย ออสเตรเลีย อเมริกา อังกฤษฝรั่งเศส สิงคโปร์ อินเดีย สเปน โปรตุเกส แอฟริกาใต้ เนเธอร์แลนด์ สวีเดน และไทย โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการนำไปอนุรักษ์ พัฒนา และขยายพันธุ์ ปรงที่หายาก พร้อมลงพื้นที่ดูงานศึกษาสายพันธุ์ต้นปรงนานาชนิดของประเทศไทย เช่น ไร่ศรีสวัสดิ์ เขื่อนศรีนครินทร์ , ไร่สระเศรษฐี, ไร่หนองน้ำขุ่น จ.กาญจนบุรี และสวนนงนุชพัทยา

   

นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา เปิดเผยว่าปรงเป็นพืชโบราณ ต้นเดี่ยวหรือแตกกอ มีกิ่งก้าน ใบคล้ายขนนก เจริญเติบโตช้ามาก ลักษณะคล้ายต้นปาล์ม และเฟิร์น จะแตกต่างกันที่ดอก โดยดอกของปรงจะแยกเพศลักษณะคล้ายข้าวโพด มีด้วยกัน 3 วงศ์ 10 สกุล และ 455 ชนิดในโลก ที่สวนนงนุชพัทยา ขณะนี้มีพันธุ์ปรงทั้งที่ได้จากภายในประเทศ และต่างประเทศ รวม 445 ชนิด ถือเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ปรงมากที่สุดในโลก ขาดเพียง 10 ชนิดเท่านั้น

  

โดยธรรมชาติปรงจะมีต้นกำเนิดในแถบเขตร้อนและกึ่งร้อน มักพบแถบทะเลทราย มีอายุยืนถึง 1,000 ปี เชื่อว่าเป็นพืชยุคไดโนเสาร์ราว 300 ล้านปี จุดเด่นจะมีใยสวยงาม เหมาะสำหรับใช้เป็นไม้ประดับตกแต่งสวน จึงทำให้มีราคาแพงมาก ในไทยพบมากใน กาญจนบุรี สระบุรี เขาสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ. ชัยภูมิ และเขาชะเมา จ.ระยอง โดยในประเทศไทยมีเพียง 12 ชนิด